Tammekivi OÜ eesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetset teenust

haljasalade rajamisel ja hooldamisel. Meie poolt pakutavad teenused:

  • Haljastustööd (nt muruplatside rajamine ja hooldus, puude, põõsaste istutamine ja hooldus);
  • Puudehoolduslõikus (sh arboristitööd);
  • Tänavakivide jt sillutiste paigaldus, puhastamine, hooldamine ja parandamine;
  • Tolmuvabad kivi(lõikus)tööd, nt tänavakivide paigaldus;
  • Rajatiste ja kergehitiste püstitamine (nt. kuurid, aiamajad, terrassid, lehtlad, piirdeaiad jm);
  • Olemasolevate ja nt ära vajunud platside taastus;
  • Kergliiklusteede rajamine;
  • Veesilmade ja sildade rajamine;
  • Koostöös partneritega saame pakkuda täislahendusi projekteerimisest projekti teostamiseni.

24. märtsist 2014  kuni 23. märtsini 2015 aitab Tammekivi OÜ-l
põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
alustava ettevõtja starditoetuse programm.